Morąg, ul. Łąkowa - działki budowlane

Opis

Szanowni Państwo!

Nieruchomości „AMELIA” zapraszają do zapoznania się z ofertą sprzedaży nie zabudowanych działek budowlanych, położonych w granicach miasta Morąg obręb Nr 2 (Kolonia Robotnicza – splot ulic Łąkowej i Sosnowej).

Na chwilę obecną nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 510/20 o łącznej powierzchni 6960 m2 i położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; jednakże został już przygotowany projekt podziału geodezyjnego ww działki, który stanowi załącznik zdjęciowy do niniejszej oferty, z którego wynika możliwość wydzielenia czterech działek o obszarach ok. 1182 m2, 1269 m2, 1533 m2 i 2393 m2/na chwilę obecną są to obszary projektowe/. Działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy znajdują się na terenie oznaczonym:

• Działki Nr 2 i 3 - 34MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
• Działki Nr 4 i 5 – częściowo 34MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a częściowo 6 ZN – tereny zieleni nieurządzonej

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego na działkach dopuszcza się możliwość zabudowy jednorodzinnej z zachowaniem warunków m.in.,

- wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,
- zabudowa nie może przekraczać wysokości 12 m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 7 m od poziomu terenu,
- realizacja dachów dwupołaciowych o symetrycznych kątach spadku połaci dachowych 30 – 45 o dopuszcza się możliwość realizacji dachów wielospadowych lubmansardowych wg indywidualnych rozwiązań, zastosowanie pokrycia dachów w kolorze ceglastym, czerwonym, brązowym, grafitowym, czarnym z możliwością zastosowania dachówek ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy dachówko podobnej, blachy nowoczesnej (typu na rąbek itp.),
- ustawienie kalenic równolegle lub prostopadle do ulic,
- możliwość realizacji pełnego lub częściowego podpiwniczenia budynków lub możliwość ich realizacji bez podpiwniczenia,
- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,4.

Część obszaru działek Nr 4 i 5 która wchodzi w teren oznaczony 6 ZN może zostać wykorzystania celem rekreacji i sportu, dopuszczalna jest budowa; ścieżek rowerowych i spacerowych, urządzeń rekreacyjnych (typu boisko, kort tenisowy, place zabaw itd.), obiektów i urządzeń małej architektury, istnieje również możliwość rolniczego użytkowania terenu.Nieruchomość o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, ukształtowanie z lekkim wzniesieniem, dojazd bezpośredni z drogi gminnej, nie zagospodarowana, nie ogrodzona, częściowo zakrzaczona, położona w bliskim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej.

Media: prąd, woda i kanalizacja w drodze przy działkach. Kolonia Robotnicza posiada również przyłącze gazu.

Oferta skierowana dla osób szukających działki z możliwością wybudowania wymarzonego domu w cichej i spokojnej okolicy, a zarazem dobrze skomunikowanej z miastem Morąg; może również stanowić dobrą inwestycję na przyszłość.

Ceny ofertowe wynoszą:
• Działki Nr 2 i 3 - 95 zł/m2
• Działka Nr 4 - 90 zł/m2
• Działka Nr 5 - 80 zł/m2
Istnieje również możliwość do czasu rozpoczęcia procedury podziałowej zakupu całej działki w cenie 65 zł/m2
                                          CENY SPRZEDAŻY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI

Nr oferty w biurze G-85/85A

Niniejsza treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dane w niej zawarte mają charakter informacyjny, uzyskane zostały od właściciela nieruchomości oraz oględzin z miejsca położenia nieruchomości i mogą ulec zmianie.

Lokalizacja nieruchomości

Sponsor