Naryjski Młyn - działki rekreacyjne

Opis

Szanowni Państwo !

Nieruchomości „AMELIA” zapraszają do zapoznania się z ofertą sprzedaży nie zabudowanych działek położonych w malowniczej miejscowości Naryjski Młyn, obręb Roje, gminie Miłakowo nad jeziorem NARIE.

Działki położone w odległości około od 600 do 1000 metrów od linii brzegowej jeziora Narie, do którego jest zapewniony dostęp gminną drogą.

Działki znajdują się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem ML – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej i zgodnie z zapisami planu na działkach dopuszcza m.in. realizację:

- budowy budynków rekreacji indywidualnej w zabudowie wolnostojącej (jednak nie więcej niż jeden budynek rekreacji indywidualnej na minimum 1200 m2 działki budowlanej), wiaty, altany, zieleń urządzoną, infrastrukturę techniczną do obsługi terenu, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, obiekty małej architektury,

Ponadto plan zagospodarowania ustala następujące warunki zabudowy:

- liczba kondygnacji; maksymalna do 2 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe,

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych i kącie nachylenia zawartym w przedziale 35 - 45o, możliwe jest stosowanie wykuszy, lukarn, naczółków oraz okien połaciowych doświetlających poddasze, pokrycie dachów; materiały w kolorze ceglastej czerwieni,

- wysokość zabudowy max 9 metrów; kierunek głównej kalenicy budynku równolegle lub prostopadle do drogi z której następuje główny wjazd na działkę (tolerancja do 10o),

- powierzchnia zabudowy do powierzchni działki max 0,2, intensywność zabudowy w przedziale od 0,05 do 0,6,

- powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 65% powierzchni działki.

Nieruchomość położona jest w jednym kompleksie w otulinie leśnej, kształt działek w większości prostokątny, teren zróżnicowany w zależności od wyboru działki, w większości działki są nie zadrzewione, jedynie na kilku z nich występują zadrzewienia śródpolne, dojazd do poszczególnych działek częściowo bezpośredni z drogi gminnej, a częściowo z drogi wewnętrznej. Wokół roztacza się urozmaicony widok na las oraz okoliczne pola.

Media: prąd w zależności od działki odległość około kilkudziesięciu metrów do kilkuset /została złożona dokumentacja dotycząca przyłącza energetycznego do działek/, kanalizacja – przydomowa oczyszczalnia ścieków bądź szambo ekologiczne, woda – z sieci wodociągowej lub z indywidualnych ujęć wody.

W sprzedaży oferujemy działki o powierzchniach wg załączonej mapy, w przedziale cenowym od 90,- zł/m2 do 110,- zł/m2 w zależności od wyboru działki.

                                               CENA SPRZEDAŻY PODLEGA NEGOCJACJI

Nieruchomość położona we wsi Naryjski Młyn, gminie Miłakowo, województwo warmińsko-mazurskie w odległości około 600 metrów od ogólnodostępnej plaży z nowo wybudowanym molem. Wieś o charakterze podmiejskim, znajduje się w odległości 10 km od miasta Morąga, a 7 km od miasta Miłakowo.

Jezioro NARIE; jest jednym z największych i najczystszych jezior Pojezierza Iławskiego, posiada około 19 wysp. Wokół jeziora i na nim obowiązuje strefa ciszy, co oznacza, że nie wolno tam pływać używając silników spalinowych.

Oferta skierowana dla osób ceniących wypoczynek z dala od miejskiej aglomeracji, w otoczeniu natury z piękną panoramą na okoliczne lasy, łąki oraz pola, a także jako inwestycja na przyszłość.

Zapraszam serdecznie do kontaktu;

http://ostroda.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20wmts1:ORTOFOTOMAPA@EPSG:2180%20OSM%20dzialki%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7434462.563,5982056.266,7435071.547,5982385.563&markery=

  • Link do zapisów planu zagospodarowania przestrzennego

https://bip.milakowo.eu/1114/uchwala-rady-miejskiej-w-milakowie-nr-xxxv-225-2021-z-dnia-28.09.2021-r.-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-nieruchomosci-polozonej-w-miejscowosci-naryjski-mlyn-obreb-roje-gmina-milakowo..html

 

Nr oferty w biurze G-79

Niniejsza treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dane w niej zawarte mają charakter informacyjny, uzyskane zostały od właściciela nieruchomości oraz po przeprowadzeniu oględzin na miejscu położenia i mogą ulec zmianie.

 

Odległości
  • 600 Plaża:  600m
Lokalizacja nieruchomości

Sponsor