Gulbity, gm. Morąg - działki budowlane

Opis

Szanowni Państwo!

Nieruchomości „AMELIA” zapraszają do zapoznania się z ofertą sprzedaży dwóch nie zabudowanych działek, położonych w turystycznej miejscowości Gulbity, gminie Morąg nad jeziorem NARIE.

Na chwilę obecną nieruchomość oznaczona jest numerami ewidencyjnymi 5/1 i 5/2 o łącznej powierzchni 2827 m2; jest w trakcie podziału geodezyjnego na dwie działki po około 1400 m2 – każda; położone w odległości około 200 metrów od brzegu jeziora NARIE – do którego dojście jest zapewnione gminnym ciągiem pieszym; w planie zagospodarowania przestrzennego gminy teren oznaczony jest symbolem 1 MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowej lub usług.

Ustalenia planu dla tego terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług;

2) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

a) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30%,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 65%,

c) minimalną intensywność zabudowy: 0,01,

d) maksymalną intensywność zabudowy: 0,3,

e) wysokość budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne i maksymalnie 10 m,

f) geometrię dachów: dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30º – 45º,

g) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej: 1200 m2, przy czym dopuszcza się

wydzielenie działek o mniejszych powierzchniach wyłącznie pod obiekty i urządzenia infrastruktury

technicznej, drogi oraz na powiększenie działki sąsiedniej lub w celu regulacji granic miedzy

sąsiadującymi nieruchomościami;

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) zakazuje się zabudowy innej niż zabudowa wolnostojąca,

b) dopuszcza się realizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, dojść i dojazdów.

Działki o kształcie prostokąta, środkowe, ukształtowanie płaskie, dostęp do drogi bezpośredni - drogą szutrową, działki nie zagospodarowane, nie ogrodzone, zadrzewione samosiejkami, położone w centrum miejscowości w bliskim dostępie do zabudowy.

Media: prąd i woda – w odległości 100 metrów, kanalizacja w działce.

Oferta skierowana dla osób ceniących wypoczynek z dala od miejskiej aglomeracji, w otoczeniu natury z piękną panoramą na okoliczne łąki oraz pola, a także jako inwestycja na przyszłość.

Odległość do najbliższego miasta Morąga 7 km, Ostródy 33 km, Olsztyna 53 km.

Jezioro NARIE; jest jednym z największych i najczystszych jezior Pojezierza Iławskiego, posiada około 19 wysp. Wokół jeziora i na nim obowiązuje strefa ciszy, co oznacza, że nie wolno tam pływać używając silników spalinowych. Ze względu na swoje walory skupia wiele ośrodków wypoczynkowych w tym między innymi położonych w Bogaczewie; całorocznego ośrodka wczasowego ELZAM, Morąskiego Klubu Żeglarskiego KEJA czy Zakładu Rybackiego, gdzie można zdobyć zezwolenia wędkarskie.

Cena ofertowa – 120,- zł/ m2 //do negocjacji//

Nr oferty w biurze G-95

Zapraszam serdecznie do kontaktu;

http://ostroda.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20dzialki%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20budynki%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&bbox=7433007.557,5978566.552,7433639.588,5978873.583&markery=0,7433144.95,5978705.9;0,7433195.08,5978729.03;

Niniejsza treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dane w niej zawarte mają charakter informacyjny, uzyskane zostały od właściciela nieruchomości oraz oględzin z miejsca położenia nieruchomości i mogą ulec zmianie.

 

Odległości
  • 200 Plaża:  200m
Lokalizacja nieruchomości

Sponsor